Tietosuojaseloste
Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Päivämäärä: 24.5.2018

 

1. Rekisterinpitäjä

Oulun Kirjailijaseura ry
c/o Oulun kirjallisuuden talo
Sepänkatu 9
90100 Oulu

 

2. Yhteystiedot

Yllä.

 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyn oikeudelliset perusteet

Oulun kirjailijaseura ylläpitää ainoastaan jäsenrekisteriä. Rekisterin osoitetietojen perusteella seura lähettää vuosittain jäsenmaksutiedot sekä kutsut lakisääteisiin yhdistyskokouksiin, sekä tiedottaa seuran toiminnasta.

 

4. Kerätyt henkilötiedot

Yhdistyksen keräämät henkilötiedot voivat muun muassa sisältää seuraavan tyyppisiä henkilötietoja sekä niiden muutoksia:
- etunimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite sekä liittymispäivämäärä.

 

5. Evästeet ja tietolähteet

Kirjailijaseuran verkkosivuilla ei käytetä evästeitä eikä sivusto kerää kävijätietoja.

 

6. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilö on yhdistyksen jäsen.

 

7. Henkilötietojen suojausta koskevat periaatteet

Yhdistyksen jäsentietoja säilytetään hyviä tietosuojakäytäntöjä noudattaen. Pääsy henkilötietoihin on vain yhdistyksen nimenkirjoitusoikeutetuilla henkilöillä sekä yhdistyksen taloudenhoitajalla.

 

8. Henkilötietoja koskevat oikeutesi

Yhdistyksen jäsenillä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja yhdistyksen jäsenrekisteriin on hänestä tallennettu.

 

Pohjoista kirjallisuutta ovat tukeneet: