Matti Kyllönen

Matti Kyllönen

Oulu

 

mattia.kyllonen@gmail.com

www.mattikyllonen.com

 

kuva © Ilkka Kyllönen

 

 

 

 

Kuusamossa 1940 syntynyt, Oulussa vuodesta 2007 lähtien asunut filosofian tohtori Matti Kyllönen on ammatiltaan historiantutkija, historian ja yhteiskuntaopin opettaja, lehtimies, lehtialan järjestömies ja kustantaja. Kotipaikka Oulu.

Väitöskirja (JY 1995) käsitteli Pohjois-Suomen varhaissosialismia vuosina noin v. 1900-1910. Kyllönen on julkaissut paikallishistorioita ja kirjoittanut kuusi osaa käsittävän Kuusamon historian vuosilta 1850-1945. Hän on toiminut yli 20 vuotta opettajana, päätoimittajana ja toimitusjohtajana Koillissanomissa 1968-1976, toimitusjohtajana Paikallislehtien Liitto ry:ssä 1979-1985, päätoimittajana ja toimitusjohtajana Keravan Sanomissa 1985-1991 ja Koillismaan Uutisissa 1992-2002. Hän jäi eläkkeelle Kuusamon lukion historianopettajan virasta 2005 ja on sen jälkeen toiminut tutkijana ja kustantajana. Oulun kirjailijaseuraan Kyllönen liittyi v. 2022. Julkaisuja:

 

Romaanit ja pamfletit:

-Vaaran vuodet Vaarankylässä. Romaani. Julk. Matti Kyllönen. Helsinki 2004.

-Koskisota. Romaani. Julk. Matti Kyllönen. Julk. Matti Kyllönen. Tampere 2006.

-Täällä on tilaa vain yhdelle. Yhteiskuntapoliittinen pamfletti. Julk. Matti Kyllönen. Tampere 2005.

-Sanan voimalla rakennamme. Dokumentteja ja muistikuvia lehtimiesajoiltani. Julk. Matti Kyllönen. Tampere 2006.

 

Tieteelliset julkaisut:

-Pohjois-Suomen varhaissosialismi, sen leviäminen ja sosialistisen perinteen synty noin vuosina 1900-1910. Studia historia Jyväskyläensia 55. Jyväskylä 1995. Diss.

-Kalajoen ja Raution historia vuosina 1865-1975. Julk. Kalajoen kunta. Vaasa 1980.

-Kuusamon seurakunnan ja kunnallispoliittisten liikkeiden väliset suhteet 1900-luvulla. Kuusamon seurakunnan historia s. 459-548. Julk. Kuusamon seurakunta. Kuusamo 1981.

-Paikallislehdistön historia 1980-luvulla. Suomen lehdistön historia 4. s. 241-260. Julk. Kustannuskiila Oy, Kuopio (1985).

-Kivestä lohkeaa leipä. Saunakosken liippatehtaan, myllyn, sahan, pärehöylän ja Iso-Lehdon kartanon historiaa 1900-luvulla. Julk. Seija Pitkänen. Kuusamo 2002.

-Agraarikysymyksen yhteydestä sosialistiseen äänestyskäyttäytymiseen Pohjois-Suomessa 1900-1910. Scripta Historica V s. 204-223. Oulu 1977.

-Pohjois-Suomen sosialismin juuret. 21.8.1984 Mauno Jokipii LX. Historioitsija – taaksepäin katsova profeetta. Studia Historica Jyväskyläensia 30. s. 203-213. Jyväskylän yliopisto 1984.

-Kalajoen markkinapaikan vaiheita vuosina 1965-1917. Scripta Historica VI s. 244-265. Oulun historiaseuran julkaisuja. Tornio 1980.

-Kuusamon oppikoulun historia 1949-1972. Kirjoittajat Hannu Kyllönen, Matti Kyllönen ja Ali Pesonen. Julk. Kuusamon lukion ja yhteiskoulun seniorit. Kuusamo 2005.

-Miksi Kuusamo ei ole punainen? Sosialismin ja kommunismin torjunta Kuusamossa eduskuntavaaleissa 1907-1966. Julk. Matti Kyllönen. Tampere 2007.

-Luonto, leipä ja valta. Historiallis-ekologinen tutkimus luokkarakenteista, yhteisöllisyydestä ja valtapolitiikasta Kuusamossa 1800-luvun jälkipuoliskolla. Julk. Itä-Karjalan Kustannus Oy. Tampere 2008.

-Vanhoillislestadiolaisia, vanhasuomalaisia ja maalaisliittolaisia. Kuusamon valtapolitiikkaa sortovuosista maan itsenäistymiseen. Julk. Itä-Karjalan Kustannus Oy. Tampere 2010.

-Liipalla leipä leveämmäksi. Kuusamon liipan vaiheita erämaiden valloituksesta talvisotaan. Pappi, partisaani ja pirtuhevonen. Poimintoja pohjoisen historiasta. Scripta Historica 36. s. 165-185. Oulun Historiaseuran 80-vuotisjulkaisu. Toim. Marianne Junila, Petri Granberg, Jukka Juntunen, Pia Kaitasuo ja Harri Turunen. Rannikon Laatupaino Oy 2013.

-Verellä lunastettu maa. Kuusamo 1918-1939. Julk. Itä-Karjalan Kustannus Oy. Edita Prima. Helsinki 2014.

-Kova kovaa vastaan. Erillinen Pataljoona 16 talvisodassa 1939-1940. Julk. Itä-Karjalan Kustannus Oy. Erweco Oy. Oulu 2017.

-Tavoitteena turvalliset rajat. JR 53:n sotatie 1941-1944. Julk. Itä-Karjalan Kustannus Oy. Erweco Oy. Oulu 2018.

-Taistelu elintilasta. Kuusamon 1939-1945. Julk. Itä-Karjalan Kustannus Oy. Bookcover Oy. Seinäjoki 2020.

-Palkkasoturista yrittäjäksi. Neljä vuosikymmentä (1982-2022) yrittäjätoimintaa. Julk. Itä-Karjalan Kustannus Oy. Keuruun Laatupaino (KLP) Oy. Keuruu 2022.

 

Tunnustuspalkintoja:

Paikallislehtien Liitto ry:n kultainen ansiomerkki 1985. Uudenmaan res.ups. piirin kunniaplaketti 1988. Uudenmaan res.au. piirin kunniaplaketti 1988. SPR:n kunniaplaketti Inter arma caritas 1992. Suomen Paikallisradioliitto ry:n kultainen ansiomerkki 1993. Suomen Yrittäjät ry:n hopeinen ansiomerkki 2004. Radio Hall of Fame 2008 Radio Median palkinto 2008. Kuusamo-Seura ry:n elämäntyöpalkinto 2016. Keskuskauppakamarin kultainen ansiomerkki 2022 tunnustuksena 40-vuotisesta yrittäjätoiminnasta Suomen Paikallislehtipalvelu O:ssä ja Koillismaan Uutiset Oy/Itä-Karjalan Kustannus Oy:ssä.

 

 

Takaisin: Kirjailijat

Pohjoista kirjallisuutta ovat tukeneet: