Jouko Jokisalo

Jouko Jokisalo

 

 

 

 

Oulu

Oulun yliopiston dosentti

(Euroopan historia)

 

 

Tietokirjat

"...den Arbeiter für die NSDAP zu gewinnen"- zur Ideologie und Massenbasis des deutschen Faschismus, Oulun yliopiston historian laitoksen julkaisuja, No. 2/1988. Yleinen aate- ja oppihistoria.

 

J. Jokisalo ja K. Väyrynen (toim.), Ympäristökysymysten yhteiskunnallisia ja eettisiä näkökulmia, Aate- ja oppihistorian tutkimuksia No. 25, Oulu 1993.

 

Vom Bockmist zur geschichtsmässigen Kraft: Determinanten und Wirkung der Heilsversprechen des "deutschen Sozialismus" (1933-1939), Frankfurt a/M 1994.

 

Kansallissosialismin ideologia, Snellman-instituutin julkaisu A-sarjassa No. 17, Kuopio 1995.

 

Jokisalo, J, Järvikoski, T. ja Väyrynen K. (toim.) Luonnonsuojelusta ympäristökasvatukseen, Käyttäytymistieteen laitos, Ecocenter, Oulu 1995.

 

Jokisalo, J. (toim.), Rasismi tieteessä ja politiikassa-oppi- ja aatehistoriallisia esseitä, Edita, Helsinki 1996.

 

Pekka Isaksson ja Jouko Jokisalo: Kallonmittaajia ja skinejä. Rasismin aatehistoriaa, Like, Helsinki 1998 (2. painos 1998, 3. painos 2005).

 

P. Isaksson ja J. Jokisalo, Eriarvoisuus, valistuksen lupaus ja rasismi, Suomen Historiallinen Seura, Historiallinen Arkisto 112, Helsinki 1999.

 

Historian lisälehtiä. Suvaitsevaisuuden ongelma ja vähemmistöt kansallisessa historiassa, Like, Keuruu 2005.

 

Ilona Nykyri ja Jouko Jokisalo (toim.) Tuhat ja yksi askelta. Arabimaat muuttuvassa maailmassa, Tammi, Viborg 2006.

 

Jouko Jokisalo & Raisa Simola, Monikulttuurisuus luokanopettajakoulutuksessa - monialaisten opintojen läpäisevä juonne, Kasvatustieteiden tiedekunnan selosteita, N:o 7, Joensuun yliopisto, 2009.

 

Jokisalo, Jouko ja Simola, Raisa: Kulttuurisia kohtaamisia ja solmukohtia, Like 2010.

 

Artikkelit tieteellisissä teoksissa

 

Die Französische Revolution und die bürgerliche Gesellschaft in der Ideologie des deutschen Faschismus, in: Aufklärung und Französische Revolution III. Ein Symposium zur Ideen- und Wissenschaftsgeschichte in Oulu 18.-20.11.1987, M.Kusch/ J.Manninen/ E.Urpilainen (Hg.), Oulun yliopiston historian laitoksen julkaisuja No 2/1989. Yleinen aate- ja oppihistoria, Oulu 1989

 

National Identity, the German Question and the Shadow of Hitler's Germany, in: European Security and Cultural Values, ed. by I.S.Andreeva&  Unto Vesa, Tampere Peace research Institute, Research Report No. 45, Tampere 1991 (s. 244-268.)

 

Teollisesta kehityksestä ja ihmisen luontosuhteesta saksalaisessa aatehistoriassa keisarikunnan Saksasta natsi-Saksan kukistumiseen, in: J. Jokisalo ja K. Väyrynen (toim.), Ympäristökysymysten yhteiskunnallisia ja eettisiä näkökulmia, Aate- ja oppihistorian tutkimuksia No. 25, Oulu 1993

 

Uusi Oikeisto, sen ideologia ja politiikkakonseptio, in: V. Harle (toim.) Erilaisuus, identiteetti & politiikka, Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos, Tutkimustiedote No. 52, 1993 (s. 80-91).

 

Ernst Rudorff, esteettinen sivilisaatiokritiikki ja Saksan luonnonsuojeluliikkeen alkukehitys teoksessa Jokisalo, J./Järvikoski, T./Väyrynen K. (toim.) Luonnonsuojelusta ympäristökasvatukseen, Käyttäytymistieteen laitos/Ecocenter, Oulu 1995, (s. 13-33)

 

Postfordistisen oikeistoradikalismin esiinmarssi? teoksessa: Anne Ahonen (toim.), Kansakunnat murroksessa-globalisoitumisen ja äärioikeistolaistumisen haasteet, Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos, tutkimuksia No. 60/1995, Tampere (s.105-132)

 

Antisemitismin traditiot, kansallissosialismi ja Euroopan juutalaisten kansanmurha, teoksessa J. Jokisalo (toim.), 1996 (s. 122-149)

 

Rotuantisemitismi, Hitler, NSDAP ja juutalaisvainot 1933-1939, teoksessa Asein, aattein, opein. Scripta Historica XXII, Oulun Historiaseuran julkaisuja, Jyväskylä 1996, 106-125.

 

Kenraaliharjoitus kansanmurhaan-pakkosterilointi-'eutanasia' Hitlerin Saksassa teoksessa Uusi uljas ihminen. Tutkimuksia vuosisadan alun eurooppalaisista ihmiskäsityksistä, toim. Marja Härmänmaa ja Markku Mattila, Atena. Jyväskylä 1998, s. 142-177.

 

Suvaitsemattomuuden perintö, valistus ja rasismi teoksessa P. Isaksson ja J. Jokisalo, Eriarvoisuus, valistuksen lupaus ja rasismi, Suomen Historiallinen Seura, Historiallinen Arkisto 112, Helsinki 1999, s. 19-54.

 

Suvaitsevaisuus, rasisminvastaisuus ja historianopetus, teoksessa Pedagogiikka 2001, Historian ja yhteiskuntaopin opettajien vuosikirja, Nr. 26, toim. V. Aromaa et al, Kokemäki 2001, s. 84-97.

 

Edistysparadigma ja ympäristöhistoria, teoksessa Eila Jeronen ja Marjatta Kaikkonen, Ympäristötietoisuus-näkökulmia eri tieteenaloilta, Oulun yliopiston kasvatustieteiden selosteita ja katsauksia 3/2001, s. 77-84, Oulu 2001.

 

Klassisesta rasismista kulttuuri- ja ekorasismiin, teoksessa Raija Simola/Kaija Heikkinen (toim.), Monenkirjava rasismi, Joensuu University Press, Saarijärvi 2003, s. 11-37.

 

Herder ja 1700-luvun lopun keskustelu rodusta, afrikkalaisista ja ihmisyydestä teoksessa Sakari Ollitervo ja Kari Immonen (toim.), Herder, Suomi ja Eurooppa, SKS, Jyväskylä 2006, s. 158-166.

 

Lähi-itä, antisemitismi ja holokausti teoksessa Ilona Nykyri ja Jouko Jokisalo (toim.) Tuhat ja yksi askelta. Arabimaat muuttuvassa maailmassa, Tammi, Viborg 2006, s. 141-164.

 

Kestävän kehityksen sekä kansainvälisyys- ja rauhankasvatuksen haaste historianopetukselle teoksessa Jari Levonen, Tutkimusperustainen opettajankoulutus ja kestävä kehitys. Ainedidaktinen symposiumi Helsingissä 3.2.2006, Osa 1, Helsinki 2007, s. 210-215.

 

Edistys, ihmisen luontosuhde ja rauha kategorisena imperatiivina teoksessa Karjalainen, T.P, Luoma P. ja Reinikainen K: Ympäristösosiologian virrat ja verkostot. Flows and Networks of Environmental Sociology, Oulun yliopisto, Thule-instituutti, Oulu 2008, s. 115-126.

 

Interkulttuurinen historianopetus. moniperspektiivisyys, kulttuuri-identiteetti ja rauhankasvatus teoksessa Jouko Jokisalo ja Raisa Simola, Monikulttuurisuus luokanopettajakoulutuksessa-monialaisten opintojen läpäisevä juonne, Kasvatustieteiden tiedekunnan selosteita, N:o 7, Joensuu yliopisto, 2009, s. 51-67

 

Artikkelit ulkomaisissa tieteellisissä julkaisuissa

 

The German Question from the Conservative Point of View, the Nuclear-Cosmic Age and Karl Jaspers, in: European Values in International Relations, Edited by Vilho Harle, London 1990 (s. 126-143.)

 

Die neurechte Ökologie auf dem Weg zur Modernisierung?, Grüner Weg. Zeitschrift des Studienarchivs Arbeiterkultur und Ökologie Heft 4/ 8 Jg. 1994/ 4. Quartal (s. 23-37).

 

Nemetskie "ekopravy" i problemy ekologitsheskoj i sotsial'noj bezopasnosti Jevropy in: GERMANIJA I ROSSIJA: Sobytija, obrazy i ljudi, Vypusk 1, Izdatel'stvo Voronezhkogo gosudarstvennogo universiteta, 1998, s. 116-132

 

Jouko Jokisalo/Vesa Oittinen: Huntington erhält Beifall von rechts und links, in: Frieden Konkret: Dialog der Zivilisationen-Kultur des Friedens, 3. Symposium der Internationalen Projektgruppe "Globale Friedensordnung" am 14.-16.11.1997 in Dresden, Dresden 1998, s. 2-42.

 

Jouko Jokisalo/Vesa Oittinen "Bor'ba kul'tur" S. Hantingtona v otsenkah rossijskih "levyh" i nemetskih "pravyh, in: Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta/Serija 1: Gumanitarnyje nauki 1/1999, s. 149-163.

 

Jouko Jokisalo/Vesa Oittinen: Huntington erhält Beifall von rechts und links, in: Volker Bialas/Hans-Jürgen Häßler/Ernst Woit (Hg.), Die Kultur des Friedens. Weltordnungsstrukturen und Friedensgestaltung, Königshausen und Neumann, Würzburg 1999, s. 61-74.

 

Der Nato-Krieg gegen Jugoslawien. Die extreme Rechte als neue Friedensbewegung? teoksessa M. Weissbecker, R. Kühnl (Hg.), Rassismus, Faschismus und Antifasismus. Forschungen und Betrachtungen. Gewidmet Kurt Pätzold zum 70. Geburtstag, Verlag PapyRossa, Köln 2000, s. 521-532.

 

Kontseptual'nyje osnovy nemetskogo 'ekopravogo radikalizma', Polititsheskeije issledovanija (POLIS), 1/2002, s. 160-169.

 

 

Takaisin: Kirjailijat

Pohjoista kirjallisuutta ovat tukeneet: